Globe

Minimumloon tabel per 1 juli 2018

Zoals elk jaar is er ook dit jaar vanaf 1 juli een aanpassing van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Deze nieuwe minimumloon tabel is onderdeel van de rekenregels.

Gewijzigde rekenvoorschriften

In Exact Globe wordt de tabel met deze nieuwe minimumlonen meegeleverd in product update 414SP16, 415SP9 en in 416SP2 vanaf 18 juni 2018. Na het uitvoeren van een update, kunt u deze wijziging terugvinden in het menupad Salaris Verslagen Rekenvoorschriften, wanneer u bij Soort verslag de optie Minimumloontabel selecteert. Het nieuwe minimum loon wordt ook afgedrukt op de salarisslips vanaf 1 juli 2018.

NL Select your country