Globe

Microsoft Office 2016 / Exchange 2016 en Exact Globe en Exact Synergy

Dit jaar zijn Microsoft Office 2016 en Exchange 2016 beschikbaar gekomen.

Microsoft Office 2016

Op dit moment zijn we Microsoft Office 2016 uitgebreid aan het testen en hebben nog geen problemen ondervonden. We verwachten Microsoft Office 2016 volledig te ondersteunen vanaf Exact Globe product update 413 en Exact Synergy product update 257. Product update 257 is gepland voor het derde kwartaal van 2016, Product update 413 is gepland voor het eerste kwartaal van 2017.
Voor meer informatie over de ondersteuning van Office / Office 365 kunt u onze customer portal raadplegen.

Microsoft Exchange 2016

Op dit moment zijn we bezig met het optimaliseren van Exchange integratie. De komende maanden zullen we verschillende verbeteringen implementeren in de achtergrond processen zodat de integratie tussen Exact Synergy en Microsoft Exchange nog beter verloopt. Met deze verbeteringen kunnen we mogelijke issues die zich in de verschillende scenario’s kunnen voordoen helpen voorkomen. Om de kwaliteit te borgen zijn er additionele test scenario’s benodigd. Door de implementatie van deze verbeteringen en het afronden van alle test scenario’s, verwachten we Microsoft Exchange 2016 te ondersteunen in een toekomstige product update. Zodra hier meer over bekend is kunt u dat lezen op dit blog.

NL Select your country