Globe

Controleren analytische waarden

In deze blogpost heeft u kunnen lezen dat u bij het boeken bepaalde velden verplicht kunt maken door dit bij het onderhoud van de grootboekrekening aan te geven. In de grootboekinstellingen kunt u vervolgens aangeven of deze controle plaats moet vinden bij het invoeren van de boeking of bij het verwerken van de boeking.

Het is ook mogelijk om tussentijds te controleren of alle verplichte velden ook zijn ingevuld voor een bepaalde grootboekrekening. Dit kunt u uitvoeren via analytisch boekhouden in het menupad Financieel ? Grootboek ? Analytisch boekhouden.

Niet beschikbaar


Bij het veld Tonen in de sectie met filterskunt u een selectie maken op de gegevens die u wilt tonen. U beschikt hier tevens over de opties Niet beschikbaar: … De aanwezige opties zijn afhankelijk van uw licentiesamenstelling. Wanneer bijvoorbeeld de projectmodule in uw licentie aanwezig is beschikt u over de optie Niet beschikbaar: Project. Terwijl de opties Niet beschikbaar: Kostenplaats en Niet beschikbaar: Kostendrager aanwezig zijn wanneer de kostenanalyse module in uw licentie aanwezig is.

Met deze opties kunt u een selectie maken op de boekingsregels waarbij een bepaald gegeven niet is ingevuld. Door de optie Niet beschikbaar: Kostenplaats te selecteren worden alle boekingsregels getoond waarbij er geen kostenplaats is getoond. Dit betreft alle regels, ongeacht of bij de betreffende grootboekrekening is aangegeven dat een kostenplaats verplicht is.

Controleren: Analytische waarden

Om alléén de regels te tonen waarbij geen kostenplaats is ingevuld en waarbij er bij de grootboekrekening is aangeven dat een kostenplaats verplicht is, vinkt u tevens de optie Controleren: Analytische waarden aan.

anl

Wanneer u vervolgens het overzicht actualiseert worden alle regels getoond waarbij een kostenplaats verplicht is, maar deze niet is ingevuld.

NL Select your country