Exact Online

Tip: Een DGA met verlaagd tarief ZVW en een ZVW vergoeding berekenen

Voor het verlonen van een directeur-grootaandeelhouder kunnen andere loonheffingsregels van toepassing zijn. Indien voor de DGA-er een verlaagd tarief voor ZVW van toepassing is, kunt u dit inrichten via de volgende stappen:

  • Via het menupad de betreffende medewerker openen.

  • Op de link ‘Dienstverband’ in de sectie ‘Monitor’ klikken.

  • Vervolgens klikt u op de regel ‘Belastingdienst’ en kiest u voor ‘Bewerken’.

  • In het veld ‘Soort inkomen’ in het gedeelte ‘Algemeen’ wijzigt u de code van 15 (Loon of salaris niet onder te brengen onder 11 tot en met 14 of 17) naar 17 (Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen).

  • Automatisch wordt de waarde in het veld ‘Verzekeringssituatie ZVW’ gewijzigd van C (Wel verzekeringsplichting (normaal tarief) naar E (Wel verzekeringsplichtig – verlaagd tarief).

  • Tevens wordt de optie ‘Werkgeversvergoeding’ in het kopje ‘ZVW’ uitgevinkt aangezien dit niet verplicht is voor DGA's. U kunt deze wel aanvinken indien de werkgever dit vergoed.Bij het aanpassen van de belastingdienstdetailgegevens dient u rekening te houden dat indien u dit aanpast voor periodes die al berekend en aangegeven zijn, er correctieberekeningen en correcties op de loonaangiften plaats vinden.

NL Select your country