Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Exact Online

Nieuwe functies binnen Exact Online

Op basis van klantfeedback  is de afgelopen periode hard gewerkt aan een aantal uitbreidingen in Exact Online (openstaande postenlijst en boekingtemplates) en Exact Online Handel (extra filters voor export artikelen en meer velden op pakbon lay-out). Deze uitbreidingen zijn reeds beschikbaar.

Accountants en ondernemers

Voor accountants en ondernemers die werken met de bankmodule wordt de huidige openstaande postenlijst in Exact Online verrijkt met de kolommen 'betalingen onderweg' en 'nog te verrichten betalingen’. Met deze uitbreiding wordt inzichtelijk welke betalingen ‘onderweg’ danwel welke betalingen ‘nog te verrichten’ zijn. Hiermee worden dubbele betalingen voorkomen en kunnen crediteuren juist worden geïnformeerd. 
 
Daarnaast worden voor accountants boekingtemplates beschikbaar gesteld tijdens het aanmaken van een template administratie. Door het gebruik van boekingtemplates is het mogelijk om boekingsvoorstellen, die worden gegenereerd vanuit de Scan Service, automatisch toe te passen.

 Template administraties worden meestal gebruikt door accountants en vormen een leidraad voor de manier waarop de gekoppelde administraties van hun klanten worden gevoerd. Het is nu ook mogelijk om boeking templates te importeren en te exporteren. Deze functionaliteit is beschikbaar voor gebruikers van Exact Online Accountancy Geavanceerd.  

Verbeteringen in Exact Online Handel

Extra filters voor de export van artikelen voor XML en CSV
Om voor een nog betere koppeling te zorgen tussen Exact Online Handel en andere oplossingen zoals webshops zijn er nieuwe filters toegevoegd bij het exporteren van artikelen. De gebruiker kan vanaf nu tijdens de export het artikelbestand filteren op artikel eigenschappen (verkoop, inkoop, etc.), assortimenten en status. Twee filteropties die vooral van belang zijn voor de koppeling met webshops zijn:

    1. De optie om een top X selectie van verkochte artikelen te kunnen maken;

    1. De optie om te filteren op de nieuwe artikeleigenschap 'Webshop'. Deze laatste eigenschap kan per artikel op de artikelkaart worden aangevinkt.   Meer velden beschikbaar op de pakbonlay-out
Om de klant beter van informatie omtrent de verzending te kunnen voorzien, is de pakbonlay-out uitgebreid met een aantal velden (zoals "Uw referentie", "Ordernummer" en "Orderdatum") en een geheel nieuw blok toegespitst op de contactpersoon.  

Daarnaast is ook de volgende functionaliteit toegevoegd aan Exact Online Handel:

    • Voorraadposities worden getoond bij het invoeren van bestellingen;

    • Voorraadhoeveelheden worden alleen nog getoond voor voorraadartikelen.

Bekijk de releases om de meest recente innovaties en product updates te bekijken.

NL Select your country