Exact Online

Hoe worden kosten van halffabrikaten in de kostprijs van het eindprodukt verwerkt?

Wanneer we een samengesteld produkt willen vervaardigen in Exact voor Productie kunnen de kostprijzen van halffabrikaten worden mee gecalculeerd in de kostprijs van het eindproduct. Dat kan zowel in de voorcalculatie als in de nacalculatie.

Ordergestuurde componenten en niet-ordergestuurde componenten

Exact voor Productie maakt onderscheid tussen ordergestuurde artikelen en niet-ordergestuurde artikelen (de laatste noemen we ook wel voorraadgestuurde artikelen). Voor een ordergestuurd (maak) artikel kunnen we een suborder maken, maar voor een voorraadgestuurd artikel kan dat niet. Op deze wijze kunnen we onderscheid maken tussen halffabrikaten die we uitsluitend ten behoeve van een klantorder willen vervaardigen, en halffabrikaten die we ook wel op voorraad willen leggen. Een uitgebreide uitleg wordt gegeven in Werken met suborders in Exact voor Productie. De grondregel is dat we de gerealiseerde productiekosten uit suborders meenemen naar de kostprijs van de bovenliggende werkorder wanneer we “Uitgeven aan ouder”. De gerealiseerde productiekosten uit werkorders voor voorraadgestuurde componenten worden verdeeld over de voorraad (op basis van de standaardkostprijs) en de rekening productievariantie (het verschil met de standaardkostprijs). In het geval we gebruik maken van een voorraadwaardering op basis van gemiddelde inkoopprijs wordt de gemiddelde kostprijs aangepast aan de gerealiseerde kostprijs van de werkorder. De uitgifte aan een werkorder die die component verbruikt is op basis van de dan geldende gemiddelde kostprijs.

sub-werk-001

 

De voorcalculatie

We produceren een ordergestuurd eindprodukt met twee componenten: een ordergestuurde en een voorraadgestuurde. De meerlaagse stuklijst met materialen wordt hieronder afgebeeld:

sub-werk-003

 

Met behulp van de functie kostprijsberekening (, Analyse & resultaten, Kostprijsberekeningen) kunnen we de kostprijs van het eindprodukt berekenen:

sub-werk-002

 

Het productieproces

Als we een werkorder aanmaken voor het eindprodukt (we hebben het eindprodukt Drillbits genoemd) dan wordt de werkorderstructuur een werkorder voor het eindproduct, en een suborder voor het ordergestuurde halffabrikaat. De werkorder voor het voorraadgestuurde halffabrikaat is niet gekoppeld.

sub-werk-008

 

We starten met de werkorder voor het voorraadgestuurde halffabrikaat. Op basis van het werkelijk verbruik van materialen en uren hebben we een productievariantie van € 11,50. De werkelijke kosten zijn € 221,50, terwijl de standaard kostprijs € 210,00 bedraagt.

sub-werk-004

 

We voeren vervolgens de werkorder voor het ordergestuurde halffabrikaat uit (een suborder dus). Op basis van het werkelijk verbruik van materialen en uren hebben we werkelijke kosten gerealiseerd van € 146,25. Deze kosten worden volledig meegerekend in de kosten van de bovenliggende order. Er is dus geen productievariantie.

sub-werk-005

 

De order voor het eindprodukt, aangezien ordergestuurd, realiseert ook geen productievariantie. Merk op dat de kosten voor het voorraadgestuurde halffabrikaat naar standaardkostprijs wordt gerekend, terwijl dat voor de kosten van het ordergestuurde halffabrikaat naar werkelijke kosten gebeurt:

sub-werk-006

 

De nacalculatie

In de nacalculatie (, Rapporten, Kostenoverzicht) zien we in een oogopslag hoe de kostprijs van het eindprodukt gerealiseerd is. Het is deze prijs die ook in de kosten verkoop gebruikt is (zie De boekingsgang van Exact voor Productie).

Meer informatie bij Pieter Hamans, pieter.hamans@exact.com

Author image
Pieter Hamans

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country