Exact Online

Gemiddelde inkoopprijs en bijzondere transacties

Sinds enkele weken zijn wij begonnen met de controlled release van de Gemiddelde voorraadwaarderingsmethode voor Exact Online Handel en Productie. Wanneer u wilt zien hoe de GIP tot stand komt kunt u kijken in de Transactielijst. Belangrijk is daarbij om de juiste kolommen te tonen. Met Aanpassen (icoon in de rechterbovenhoek van het scherm) kunnen de kolommen Info, Details, Gemiddelde kosten, Methode en Gemiddelde herberekend aan de lijst toegevoegd worden.

Telkens wanneer een ontvangst van een inkooporder wordt geregistreerd, wordt het voorraadaantal bijgewerkt. Gebruikelijk (we komen hier later nog op terug) wordt dan ook de GIP herberekend. De GIP wordt getoond in de kolom Gemiddelde kosten, en het feit of een herberekening is uitgevoerd wordt getoond in de kolom Gemiddelde herberekend:

We zien in de bovenstaande illustratie ook dat indien er voorraad uitgegeven wordt (ten behoeve van een levering van een klantorder of ten behoeve van het gebruik in productie), dat de dan geldende waarde van de GIP wordt gebruikt voor de transactie. Bij uitgifte wordt de GIP nooit herberekend!

Het kan soms voorkomen dat een transactie wordt geboekt op een datum die afwijkt van de transactiedatum. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer al gedane ontvangsten laat verwerkt worden. Er zal in dat geval in de kolom Info een icoon getoond worden met een helptekst die de afwijkende boekdatum toont:

Wanneer inkooptransacties niet tijdig geboekt worden, kan het voorkomen dat de voorraad in Exact Online negatief wordt. De voorraad wordt dan gewaardeerd aan de hand van de laatst bekende waarde van de GIP, maar dan wel negatief uiteraard. Eerst wanneer er weer een ontvangst is, kan de GIP worden herberekend. Dat gaat als volgt: Ten eerste wordt het negatieve aantal ingeboekt aan de hand van de oude GIP waarde. Het voorraadaantal is dan dus nul geworden, en de waarde ook nul. Ten tweede wordt de nieuwe ontvangst ingeboekt naar het ontvangen aantal en inkoopwaarde. Ten derde wordt de correctie van stap één opgeheven door dat aantal weer uit te geven aan de hand van de nieuwe GIP waarde. We noemen dit de drievoudige methode. Aangezien dit een administratieve correctie betreft wordt deze in de transactielijst niet getoond. Er is echter een kolom Details waar als de drievoudige methode van toepassing is, een icoon wordt getoond:

Let in het bovenstaande overzicht op dat de materiaaluitgifte volledig is geboekt aan de hand van de oude GIP. Die boeking wordt dus niet retroactief aangepast! Door op het icoon in Details te klikken wordt een overzicht getoond van de transacties van de drievoudige methode:

Wanneer de ontvangst later wordt ingeboekt dan de uitgiften wordt de GIP dus herberekend, maar de uitgifte(n) gewaardeerd naar de oude GIP. Als we aan de hand van de transactielijst de huidige GIP willen opzoeken, kijken we naar de laatste herberekende waarde, en niet naar de laatste transactiedatum. In het onderstaande voorbeeld is de huidige GIP 20 Euro, en niet 16 Euro:

De artikelkaart en het rapport Voorraadwaarde toont altijd de huidige GIP.

Author image
Pieter Hamans

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country