Exact Online

Exact voor Productie: Nieuwe API’s beschikbaar voor de digitale fabriek

Onderweg naar de digitale fabriek zijn er steeds meer gebruikers en partners die hun werkvloerautomatisering (manufacturing execution systems, MES) willen koppelen met Exact voor Productie. We hebben een aantal API’s beschikbaar gemaakt die nodig zijn voor deze koppeling.

 

/manufacturing/ManufacturingSettings (GET)

Deze API haalt de manufacturing settings op die nodig zijn bij de initialisatie van een divisie:

- Voorraadwaarderingsmethode. Bijvoorbeeld: Standaard, Gemiddeld

- Boekhoudmethode. Bijvoorbeeld: Permanent, Niet-permanent, AngloSaxon

- Is negatieve voorraad toegestaan?

- Zijn serienummers verplicht?

- Moeten backflush materialen getoond worden in Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps)?

- Moeten suborder materialen getoond worden in Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps)?

 

/manufacturing/ShopOrderMaterialPlanDetails (GET)

Deze API haalt informatie op over materialen die uitgegeven moeten worden met Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps).

 

/manufacturing/TimedTimeTransactions (GET, POST, PUT, DELETE)

Deze API wordt gebruikt voor start, stop/wijzig (stop tab) of verwijder (recent tab) een bewerking (GET, POST, PUT, DELETE).

Deze API word took gebruikt voor het productiemanager dashboard om bewerkingen op te halen die op dit moment worden bewerkt (GET).

 

/manufacturing/RecentTimeTransactions (GET)

Deze API wordt gebruikt voor het ophalen van tijdtransacties in de Recent tab van Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps).

 

/manufacturing/ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork (GET)

Deze API is gemaakt om bewerkingen op te halen op de Start and Manual tab van een tijdregistratie gebruiker van Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps) waarvan de bewerking nog niet beëindigd is.

 

/manufacturing/StartedTimedTimeTransactions

Deze API is gemaakt om bewerkingen op te halen op de Stop tab van een tijdregistratie gebruiker van Smart Shop Floor (of in vergelijkbare apps).

 

Voor details verwijzen we naar de Exact Online REST API – Reference documentation:

 

Deze innovaties zijn beschikbaar gekomen als onderdeel van onze Winter (2018/2019) release.

Author image
Pieter Hamans

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country