Productie

Ketens versus ketens

Een productieketen bestaat vaak uit verschillende lagen van toeleveranciers die voor verschillende OEM’s (Original Equipment Manufacturers) produceren. De toeleveranciers staan daarbij onder druk om complexe producten in lage volumes te leveren tegen lage kosten. Het delen van kennis en informatie tussen de toeleveranciers in de ketens wordt hiermee de sleutel tot succes. Hoe beter de spelers in een keten dit doen, hoe beter de concurrentiepositie ten opzichte van andere ketens.

Grote OEM-producenten, zoals ASML en Philips Healthcare, ontwerpen en assembleren hightech machines. De productie van onderdelen - denk aan complete modules en componenten - wordt echter ingekocht en geproduceerd door ketens van toeleveranciers. Vaak in de nabije regio. De OEM legt daarbij meer en meer verantwoordelijkheid neer bij de directe (eerstelijns-)toeleveranciers. Deze zijn verantwoordelijkheid voor het ontwerp, productie en onderhoud van de componenten. De eerstelijnstoeleverancier legt op zijn beurt weer een deel van het ontwerp en productie neer bij zijn toeleveranciers, de zogenaamde tweedelijnsleveranciers, etc. Zo ontstaan ketens van toeleveranciers, die voor verschillende OEM-bedrijven produceren.

Lage volumes tegen lage kosten
De eerste-, tweede- en derdelijnsleveranciers worden daarbij steeds belangrijker om innovatieve producten te leveren met een zeer korte levertijd. Daarnaast hebben ze te maken met druk vanuit de OEM om tegen lage kosten te produceren. De complexiteit van het product neemt ten slotte ook nog toe. We hebben hier immers te maken met eindproducten die zich kenmerken door een hoge mate complexiteit en lage productievolumes. De toeleveranciers moeten in staat zijn om daarmee om te gaan en tegelijkertijd kunnen leveren tegen de laagste kosten.

Delen van kennis en informatie in de keten
Om kwalitatieve en innovatieve producten te leveren tegen een scherpe prijs, wordt het delen van kennis en informatie tussen de toeleveranciers in de ketens, de grote game changer. Denk daarbij aan verandering in de volgende stappen:

 • De eerste stap is het uitwisselen van “platte” artikelinformatie, zoals coderingen, artikelomschrijving, levertijden, verplichte CBS-gegevens, prijzen etc. etc.
 • De volgende stap is het uitwisselen van orderinformatie. De bestelling van de een, is immers de verkooporder van de ander. Bedenk eens hoe groot de verspilling is, in tijd en geld, wanneer de bestelling letterlijk wordt overgeklopt bij de leverancier.
 • Daarnaast vindt allerlei communicatie plaats rondom een dergelijke bestelling. Bijvoorbeeld: bevestigen van de gewenste leverdatum van de afnemer, en als die datum niet mogelijk is, het voorstellen van een alternatieve datum.
 • Tot slot worden er naast de ordergegevens, ook allerlei technische productbeschrijvingen gedeeld, denk daarbij aan tekeningen, stuklijsten, kwaliteitseisen, onderhoudsdocumenten, etc.

Kortom, om te blijven concurreren en om in staat te zijn meer productie naar Nederland te halen, is het noodzakelijk de informatie tussen bedrijven in de keten te delen. De productieketens zullen hun bedrijfssystemen (ERP, PLM, etc.) van begin tot eind digitaal op elkaar gaan aansluiten.

Delen van informatie via de cloud
De cloudtechnologie biedt juist die mogelijkheden om eenvoudiger met toeleveranciers samen te werken in de keten. Waarom bestellingen aanmaken, terwijl we eenvoudig via de cloud de inkoopbehoefte kunnen communiceren met onze leveranciers? Dit scheelt onnodige administratieve rompslomp en kans op fouten, zowel bij de afnemer als bij de toeleverancier. En het is nog sneller ook, dus winst voor twee!
De voordelen van ketenintegratie zijn legio. Denk aan:

 • Reduceer fouten en verminder kosten
  Bij het (handmatig) overnemen van data wordt natuurlijk sneller een fout gemaakt. En die fouten kosten geld, ergernis en stress.
 • Profiteer van kortere doorlooptijden
  Door informatie digitaal te delen wordt deze sneller in beide organisaties bijgewerkt. Vergelijk dit eens met de oude situatie, waarbij een mail wordt gestuurd, die vervolgens enige tijd blijft liggen voordat deze wordt omgezet in een order (in het gunstigste geval). In de meeste gevallen roept de mail een vraag op en vervolgens wordt de mail door- of teruggestuurd voor meer informatie. Het gevolg is dat productie later start, dat er langere doorlooptijden zijn, dat spoedorders nodig zijn en dat de klant ontevreden is.
 • Besteed minder tijd aan registratie en administratie
  Deze handelingen kosten tijd en voegen feitelijk geen waarde toe voor je klant. Door de informatie digitaal te koppelen maak je tijd vrij, die vervolgens besteed kan worden aan activiteiten, die juist wél waarde toevoegen.

De cloudtechnologie maakt het mogelijk om in de totale productieketen van begin tot eind digitaal te werken, data tussen bedrijven te delen, en processen op elkaar aan te sluiten. Het biedt een nieuwe manier van samenwerken in de productieketen.

Ketens die met ketens concurreren
Ketens gaan steeds meer met ketens concurreren. En dat is precies waarom organisaties zoals Brainport Industries volop ketenintegratie inzetten. Brainport Industries is een samenwerkingsverband in de hightech-branche. De organisatie bestaat uit 90 toeleveranciers, die onderdelen leveren aan een klein aantal grote hightech OEM’s. Door het delen van kennis en informatie in de keten, kunnen de toeleveranciers effectiever én efficiënter produceren en verkrijgen ze een sterkere concurrentiepositie. Hierdoor worden zij sterker ten opzichte van andere productieketens en komen nieuwe afzetmarkten in beeld. Als je ervoor zorgt dat alle schakels in je eigen keten zo sterk mogelijk zijn, ondersteund door de juiste oplossingen, heb je samen de meeste kans op succes.

 Meer weten? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, events en meer. 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

NL Select your country