Terug naar de app store

IBIS

Ibis Calculeren voor Bouw vereenvoudigt het calculatieproces. U kunt met deze software namelijk snel kostenramingen en begrotingen maken in elke fase van een bouwproject. De software helpt u zowel bij het meten en uittrekken van alle hoeveelheden uit 2D-tekeningen en BIM, als het koppelen daarvan aan de calculatieregels. Met onze calculatiesoftware kunt u op een professionele wijze elke projectaanvraag efficiënt ramen en begroten.

Met Ibis Calculeren voor Bouw berekent u ook snel de consequenties van wijzigingen en is het mogelijk om informatie uit te wisselen met Exact Online Bouw tijdens de uitvoering. Via een intuïtieve gebruikersinterface die u helpt geen kostenposten te vergeten. Verder kunt u met de Ibis kostendatabase en de Ibis Artikelen Service snel referentiebegrotingen of basisbestanden opzetten en actueel houden, waarmee u veel tijd bespaart bij het calculeren van elk project.

Neem contact op