Nieuws

De 6 succesfactoren voor mijn financiële administratie

U houdt als ondernemer graag de touwtjes in handen. Dit lukt niet altijd even goed want u bent liever bezig met creatief ondernemerschap. Het is echter noodzakelijk, bij onvoorspelbare gebeurtenissen in de markt, om een goed geoliede financiële administratie te hebben.

Veel ondernemers gaan zelf factureren, of voeren hun boekhouding zelf. Het geeft rust en wordt door 97% van de ondernemers als fijn ervaren als ze grip hebben op hun financiële administratie. Deze cijfers halen we uit het trendrapport “Grip op uw business”. Nu, en daar wringt het schoentje, is er wel een probleem van kennis en inzicht in de cijfers en boekhouding. 41% van de ondernemers geeft aan over te weinig kennis te beschikken. Het schort vaak aan een duidelijke strategie of een correcte budgettering om de financiële organisatie te verbeteren.

Ondernemers willen hun financiële situatie beter kunnen voorspellen

Welke uitdagingen zijn prioritair?

Gezien de huidige economische situatie, is het logisch dat ondernemers vooral hun financiële situatie beter willen voorspellen. Daarnaast wil men stappen zetten richting (meer) digitaliseren en automatiseren van hun interne processen.

Top 6 naar succes

Wat bepaalt nu de kwaliteit van een succesvolle financiële en administratieve organisatie?

  1. Een heldere visie en strategie – gedragen door het management
  2. De juiste mensen in huis hebben met kennis en vaardigheden om die financiële administratie de beheren en verbeteren
  3. Gebruik maken van flexibele informatietechnologie (IT) die zich aanpast aan de veranderende behoeftes van uw onderneming
  4. Het optimaal ondersteunen van werkprocessen en integratie met externe partijen
  5. Het beschikbaar stellen van juiste en up to date informatie (business intelligence)
  6. Rapportages over uw KPI’s en de financiële positie.

Rapportcijfer: 6,8

Ondernemers geven zichzelf een 6,8 op 10 voor hun financiële administratie. Er werd ook bevraagd wat het belang is die ze hechten aan bovenstaande zes punten. Ze hechten voor alle zes meer belang dan ze zichzelf beoordelen. Ze beseffen dus ten volle dat een goede financiële administratie heel belangrijk is, maar dat ze die zelf nog te weinig op orde hebben.

Koplopers maken vaak slim gebruik van inzichten uit data analytics, moderne software tools en business intelligence

Leren van koplopers

Een opvallend inzicht uit de benchmark “Grip op uw business” is dat een aantal ondernemers hun financiële administratie goed hebben ingericht en bijgevolg een stap voor zijn op de rest. Deze “koplopers” staan op digitaal vlak verder en hebben een duidelijke strategie en stappenplan. Ze maken meer en slim gebruik van inzichten uit data analytics, moderne softwaretools en data intelligence.

BE Select your country