De digitale fabriek: hype of noodzaak?

Geschreven door Nico Bijl. Gepost in Nieuws

Smart Industry, Industry 4.0, Digital Manufacturing. De laatste tijd wordt er veel geschreven en gesproken over “de digitale fabriek”. Een fabriek waar alles papierloos en geheel geautomatiseerd verloopt. Hoe realistisch is die digitale fabriek en in hoeverre is het noodzakelijk voor productiebedrijven om dit (snel) te realiseren? Twee vragen waar we hier verder op ingaan.

1. Hoe realistisch is de digitale fabriek?

Om deze vraag te beantwoorden is het in de eerste plaats nodig om vast te stellen wat een digitale fabriek nu eigenlijk is. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. De verschijningsvorm van een digitale fabriek is namelijk sterk afhankelijk van de branche waarin je actief bent. Zo stelt de voedingsmiddelenindustrie hele andere eisen aan de aansturing en controle van het proces dan bijvoorbeeld de apparatenbouw.

In het algemeen kun je wel stellen dat in een digitale fabriek geen papier meer voorkomt. Gegevens worden er automatisch uitgewisseld tussen diverse systemen en apparaten, waarbij handelingen zo veel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Belangrijke ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en Internet of Things spelen daarbij een grote rol. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het automatiseren van productie steeds goedkoper en verregaander wordt.

Uiteraard moeten op het vlak van flexibele robotisering nog wel de nodige stappen gezet worden. Aan de andere kant; iedereen die ooit de baxter in actie heeft gezien, weet dat robotisering ook voor het mkb niet ver weg meer is. Door allerlei nieuwe technieken is verregaande digitalisering nu steeds meer binnen handbereik. De integratie van systemen (denk bijvoorbeeld aan kwaliteitssystemen, ERP-systemen en CAD/CAM-systemen) en de data uitwisseling tussen systemen en apparaten (denk bijvoorbeeld aan integratie tussen ERP en machines, en weegbruggen) is nu gemakkelijker dan ooit. Sterker nog: het wordt al op grote schaal toegepast!

2. In hoeverre is de digitale fabriek noodzakelijk voor jouw bedrijf?

Het antwoord is aan de ene kant ongetwijfeld sterk afhankelijk van de branche waarin je actief bent en je concurrentiepositie op dit moment. Aan de andere kant: als gevolg van allerlei technologische ontwikkelingen wordt de wereld (relatief) steeds kleiner. Concurrentie komt dus uit steeds meer hoeken van de wereld en het is cruciaal om je organisatie daartegen te wapenen. Door goedkoper te produceren, met hogere kwaliteit en/of steeds meer op basis van klantspecificatie. Je zult hier als bedrijf snel op in moeten spelen, anders doen je concurrenten het wel. De technologie is tegenwoordig immers laagdrempelig beschikbaar (lees: relatief goedkoop).

Het toepassen van nieuwe technologieën is cruciaal. Digitalisering en automatisering leidt tot veel voordelen voor je bedrijf:

 • Kortere doorlooptijden
  Doordat de bedrijfsgegevens eenvoudig beschikbaar zijn gemaakt aan medewerkers en machines, heb je ook minder behoefte aan (grote) seriematige productie. Omstellen gaat steeds gemakkelijker en sneller, waardoor single piece production binnen handbereik komt. En daarmee kun je ook sneller inspelen op hele specifieke klantvragen. Concrete voorbeelden van doorlooptijdreducties van 50% en meer zijn geen uitzondering. Helemaal een mooi resultaat als je je realiseert dat een doorlooptijdverkorting van 50% leidt tot een kostprijsverlaging van gemiddeld 15%!
 • Hogere leverbetrouwbaarheid
  Door de koppeling van bijvoorbeeld je voorraadgegevens, behoeftes en/of planningen aan de systemen van je leveranciers en afnemers grijp je minder vaak mis. Daarnaast zorgen kortere doorlooptijden voor een hogere leverbetrouwbaarheid.
 • Hogere efficiency
  Medewerkers zijn niet langer onnodig op zoek naar informatie die zich versnipperd door de fabriek of op kantoor bevindt. Alles is direct digitaal beschikbaar op hun werkplek. Ook kun je veel handelingen eenvoudig automatiseren, zoals het overtypen van gegevens tussen verschillende systemen. Daardoor worden onproductieve uren tot een minimum beperkt.
 • Hogere kwaliteit
  Maak je een digitaliseringsslag in je bedrijf dat verminderen het aantal fouten die worden gemaakt. Instructies zijn direct beschikbaar en informatie komt uit één centrale database waartoe iedereen beschikking heeft. Daarnaast is het meten van kwaliteit steeds eenvoudiger, waardoor je organisatie steeds beter in staat is om de kwaliteit duurzaam te verbeteren.
 • Hogere klanttevredenheid
  Met behulp van de digitale fabriek produceer je steeds meer op naar wens van de klant. Ook levertijden worden steeds nauwkeuriger bepaald. Daarnaast kun je je systemen gemakkelijk integreren met die van je klanten. Je kunt je klanten bijvoorbeeld automatisch op de hoogte brengen dat producten voor hen gereed gemeld zijn in de fabriek en direct op transport gezet worden. Automatische uitwisseling van serie- en/of batchgegevens, kwaliteitsgegevens en omgevingsvariabelen is daarbij uiteraard ook mogelijk.
 • Hogere medewerkerstevredenheid
  Jonge mensen groeien op met de modernste technologieën. Ze zijn eraan gewend en beschouwen het ook als een voorwaarde om hun werk (goed) te doen. Werk je nog “old school’, dan ben je automatisch minder aantrekkelijk voor jong talent. Goed(geschoold)e en tevreden medewerkers maken echt het verschil, ook voor jouw organisatie!

De vraag of een transitie naar een digitale fabriek voor jouw bedrijf noodzakelijk is, kun je alleen zelf beantwoorden. Wellicht helpen bovenstaande punten je om deze afweging verder te maken. Bedenk daarbij wel dat je concurrenten in ieder geval niet stilstaan!