Superkrachten voor Accountants en ondernemers

juni 18, 2018

Zo’n vijf tot tien jaar geleden leek het erop alsof de software-industrie zich niet zo snel ontwikkelde. De sector begon trekjes te vertonen van een volwassen markt, waarin het innovatietempo iets terugliep en de marktaandelen behoorlijk vastlagen. Sindsdien is er echter veel veranderd. Een combinatie van (technologische) ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we aan het begin staan van een grote verschuiving in de samenleving.

Binnen deze nieuwe realiteit heeft de software-industrie zich langzaam maar zeker opnieuw uitgevonden. Software heeft de potentie om de manier waarop we werken, leven en ontspannen volledig op zijn kop te gooien.


Vier technologische tijdperken

Laten we eerst een stapje terug doen in de geschiedenis. De computer deed zijn intrede in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Vanaf de zeventiger jaren zijn we computers steeds meer gaan inzetten om alledaagse taken te automatiseren. Hierdoor konden mensen zich richten op taken die meer waarde leverden.

Grofweg kunnen we vier tijdperken onderscheiden. De eerste stap was de adoptie van mainframe-computers door grote organisaties die de daarvoor benodigde budgetten beschikbaar hadden. Deze dure mainframes konden echt alleen de basisprocessen automatiseren. In de jaren tachtig en negentig begon de pc-revolutie: computers werden krachtiger en goedkoper en software kon zelfs binnen kleinere bedrijven gebruikt worden om processen te automatiseren. Daarna kwam het internet, dat computers (en andere apparaten) met elkaar verbond; samen met software-as-a-service vergrootte het wereldwijde web radicaal de mogelijkheden van software voor bedrijven en consumenten.

Nu zijn we getuige van de vierde golf. Alles - technologie en mensen - is verbonden tot een groot, dynamisch en intelligent digitaal geheel. Software kan ons niet alleen op elk moment een gedetailleerd en betrouwbaar beeld geven van wat er gebeurt in de wereld, maar ons ook helpen om onze beslissingen en acties bepalen.

Naarmate computers krachtiger worden, kunnen ze veel ingewikkeldere taken uitvoeren. Voor bijna ieder apparaat dat we bezitten vertrouwen we al op de software. En dit is nog maar het begin.

Stats

De gecombineerde kracht van drie technologieën

De vierde digitaliseringsgolf is een samensmelting van drie basistechnologieën. Het Internet of Things verbindt miljarden apparaten over de hele wereld en verzendt gegevens over de huidige status van mensen en systemen om ons heen, of ver van ons vandaan. Big Data-technologieën stellen ons in staat om deze gegevens te verwerken en te gebruiken om het verleden en het heden van mensen en systemen te begrijpen. Ten slotte geeft Kunstmatige Intelligentie (of Artifial Intelligence / AI) ons de tools om deze gegevens te analyseren, trends en patronen te spotten en complexe beslissingen te nemen over het heden, en belangrijker nog, de toekomst.

Deze drie technologieën hebben samen alles in zich om onze manier van werken, leven en ontspannen op zijn kop te zetten. De belangrijkste vraag die dat oproept, is of we ze ten goede of ten kwade kunnen gebruiken. Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn over de toekomst? Wat zal de impact zijn van technologie op ons leven en de manier waarop we samenleven?

Dit is een ingewikkeld vraagstuk. Maar als we de zaken de goede kant op willen sturen, dan is het belangrijk dat we ons proberen in te beelden wat de impact van technologie op de maatschappij mogelijk gaat zijn. Vervolgens moeten we samen beslissen welke kant we op willen als mensheid en welke rol technologie daarin zou moeten spelen.

Dat is niet (alleen) een kwestie van de wetenschap. Wetenschappers maken technologische ontwikkelingen mogelijk, maar ze houden zich vanuit hun vakgebied niet noodzakelijkerwijs bezig met ethiek. We hebben ook filosofen, sociologen en kunstenaars (zoals schrijvers en filmmakers) nodig om ons te laten zien hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden.


The New Division of Labour

In The New Division of Labour van Frank Levy en Richard Murnane (2004) wordt gekeken naar de impact van technologie op de samenleving. In het hoofdstuk ‘Waarom mensen er nog toe doen’ stellen de auteurs dat mensen nog steeds bestaansrecht hebben, zelfs op deze tijd van talloze krachtige computers. Waarom we er nog steeds toe doen is omdat we in staat zijn om een aantal belangrijke, maar vrij algemene taken uit te voeren zonder veel moeite, terwijl digitale entiteiten niet eens zouden weten waar of hoe ze zouden moeten beginnen. Met andere woorden: de technologische ontwikkeling is niet ver genoeg om al onze taken te laten overnemen door robots.


Homo Deus

Historicus Yuval Noah Harari bespreekt in zijn boek Homo Deus, A Brief History of Tomorrow (2015) de biologische en historische evolutie van homo sapiens en vertaalt dit door naar de Homo Deus, een schepsel waarin biologie en technologie met elkaar verweven zijn.

Hij observeert hoe de mens zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld van jager-verzamelaar tot boer en, dankzij de wetenschappelijke revolutie, tot producenten die sterk worden geholpen door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Harari stelt dat een dergelijke afhankelijkheid van technologie om onze taken uit te voeren uiteindelijk zal leiden tot een samensmelting van technologie met onze biologie; de Homo Deus is een nieuw soort supermens, dat de wereld om zich heen volledig controleert en manipuleert.


De kans op het overnemen van de functie van accountant door robots is 95%

De vergezichten die in deze boeken worden geschetst helpen ons dus om in te zien waar technologische ontwikkelingen mogelijk toe leiden en stimuleren daarmee een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid daarvan.

Op dit moment is een van de belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van technologie en maatschappij: ‘gaan robots ooit mijn baan overnemen?’. Een website van de BBC probeert die vraag te beantwoorden op basis van een onderzoek van de Oxford University. Op de site staan 366 beroepen die waarschijnlijk door robots zullen worden overgenomen.

Zo heeft de rol van CEO een kans van 5% om in de komende twintig jaar door een computer te worden overgenomen. Volgens het onderzoek is die kans voor accountants een stuk groter, met maar liefst 95%.

Bij Exact werken we er elke dag aan om dat niet te laten gebeuren. Wij maken software die het leven van accountants en ondernemers makkelijker maakt. We zullen niet laten gebeuren dat een accountant of ondernemer irrelevant wordt gemaakt. In plaats daarvan zullen we hen voorzien van supersoftware, die gebruik maakt van machine learning en AI die hen helpt om relevant te blijven en waarde toe te voegen aan hun bedrijven en klanten.

Dit zal misschien niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar we zijn er zeker mee bezig.

Judith Redi

Judith Redi, Principal Data Science bij Exact, lichtte dit tijdens Exact Live België als volgt toe: "Op korte termijn willen we AI gebruiken om alledaagse taken zoveel mogelijk te automatiseren. We willen boekhouders en ondernemers 'bevrijden' van routinetaken (zoals boekhouding) en daardoor tijd vrij maken om zich te richten op de groei van hun bedrijf. Onze software kan nu al suggesties geven over hoe transacties correct kunnen worden geboekt, we zijn bezig om dit steeds meer te automatiseren totdat onze klanten slechts op een knop hoeven te drukken om de volledige rapportage gedaan te krijgen."

"Op de langere termijn willen we de kracht van op AI-gebaseerde voorspellende analyses voor onze klanten volledig benutten. We bouwen tools om ondernemers en accountants breed inzicht te geven in hun financiële situatie; terugkijkend (beschrijvende analytics /BI) maar ook naar de toekomst (predictive analytics en forecasting). Sommige diensten waar we voor de toekomst aan denken: benchmarking, cashflow-voorspelling, en ook het voorspellen van de vraag (demand forecasting).”


Maakt het ze niet overbodig?

Voordat we iets ontwikkelen, stellen we onszelf altijd drie vragen:

  • Voldoet een nieuwe functionaliteit aan bestaande wet- en regelgeving en aan de voorwaarden die we met onze klanten zijn overeengekomen?
  • Is dit de juiste handelwijze? Is het ethisch verantwoord om op deze manier te werk te gaan?
  • Zal het onze klanten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun bedrijf zonder hen overbodig te maken?

Als het antwoord op al deze vragen positief is, dan zullen we besluiten om die feature ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Zo ondersteunen we onze klanten in hun groeipad naar superaccountants en superondernemers.

Samengevat, wij als software-industrie moeten nadenken over de beste manier om technologie te ontwikkelen, zodat het omslachtige taken en dingen kan overnemen van mensen. We kunnen de toekomst van mensen op een positieve manier beïnvloeden door accountants te helpen om superaccountant te worden en ondernemers om superondernemer te zijn. Als Exact zijn we toegewijd om onze klanten in staat te stellen zich volledig te concentreren op de groei van hun bedrijf en het nemen van betere beslissingen.

Bel direct Chat
Exact. Focus on what's next.