General Data Protection Regulation (GDPR)

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Sinds 25 mei 2018 moet ieder bedrijf, van multinational tot eenmanszaak, compliant zijn aan de nieuwe privacyregels. Weet u wat GDPR betekent voor uw bedrijf en voldoet u aan de eisen?

De zes basisprincipes van GDPR

  • Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie
  • Integriteit en vertrouwelijkheid
  • Dataminimalisering
  • Afbakening van het doel
  • Afbakening van de opslag
  • Nauwkeurigheid

Benieuwd naar de maatregelen die zijn genomen om software van Exact gereed te maken voor de AVG en aandachtspunten voor uw bedrijf? Lees ze per product:

GDPR, pluk er de vruchten van

In veel bedrijven wordt gedacht dat voldoen aan de GDPR/AVG vooral een zaak voor de IT-afdeling en Legal is. Dat zijn immers de bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met informatiebeveiliging en privacy / bescherming van persoonsgegevens. In werkelijkheid zal elke afdeling met deze nieuwe EU-privacywetgeving te maken krijgen: van marketing en sales tot en met Legal, IT en Finance. Blijft de hamvraag: wie neemt de leiding om uw organisatie in lijn met de GDPR te brengen?

Blogs

Digitalisering verandert de wereld in een razendsnel tempo. Aan de ene kant maakt het veel zaken eenvoudiger. Aan de andere kant brengen al die data ook de nodige risico's met zich mee, met name op het gebied van privacy.

Bijna iedere organisatie in Europa moet voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation). In Nederland wordt deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.