Certificaatgebruiks- voorwaarden Accountancy Programma

Speciaal voor deelnemers aan het Accountancy Programma hebben wij e-learnings ontwikkeld. Bij een aantal hiervan kunt u een certificaat behalen als u het afsluitende examen haalt. In dit document staat informatie over hoe u zich inschrijft en toegang tot de e-learnings krijgt en hoe Exact, de cursist en het kantoor waar de cursist werkzaam is de certificaten mogen gebruiken.

In de onboarding leert u snel en overzichtelijk hoe u en uw kantoor in samenwerking met cliënten Exact Online kunnen gebruiken. We behandelen hoe u templates voor uw cliëntadministraties aanmaakt en welke samenwerkingsscenario’s mogelijk zijn, en we introduceren een aantal handige functies van Exact Online. Deze training is vrij toegankelijk en is informatief van aard; daarom is er geen afsluitend examen en wordt er geen certificaat verstrekt.

Deelname aan de e-learning Cloud Accountant is voorbehouden aan kantoren met een Exact Online Accountancy-abonnement. De gebruikers in dit abonnement kunnen zich registreren door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Gebruikers worden aangemeld bij het Exact Training Center. Vanuit dit systeem wordt onder andere informatie over de inlogmethode naar de cursist gestuurd.

Deze informatie en registratie zijn enkel bedoeld voor de geregistreerde cursist. Het is niet toegestaan deze informatie, de verstrekte materialen, de toegang tot de demo-omgeving of de toegang tot het Exact Training Center met derden te delen. Als er misbruik wordt geconstateerd, kunnen de behaalde examens en verstrekte certificaten nietig worden verklaard.

Cursisten moeten eerst het certificaat Cloud Accountant behalen, voordat zij zich kunnen registeren voor een van de e-learnings van Ondernemersoplossingen.

Cursisten moeten eerst het certificaat Ondernemersoplossing Handel behalen, voordat zij zich kunnen inschrijven voor een van de e-learnings van Productie.

De registratievoorwaarden en de vertrouwelijkheid van informatie, zoals die onder Cloud Accountant staan beschreven, zijn ook hier van toepassing.

Cursisten die zich via het aanmeldingsformulier voor de training Practice Management inschrijven, worden automatisch ingeschreven voor de training Cloud Accountant. Het is echter niet verplicht deze training eerst te volgen. De training Practice Management staat in het Exact Training Center onder Catalogus.

De registratievoorwaarden en de vertrouwelijkheid van informatie, zoals die onder Cloud Accountant staan beschreven, zijn ook hier van toepassing.

De manager van een cursist kan Exact verzoeken informatie over de voortgang van de cursist binnen het trainingsprogramma te verstrekken.

De e-learnings Cloud Accountant en Ondernemersoplossingen worden afgesloten met een examen. Wij raden u aan de e-learnings volledig door te lopen voordat u een examen maakt. Dit is echter niet verplicht. Cursisten kunnen zich ook beperken tot de onderdelen waarover zij meer kennis willen vergaren.

Zodra het examen wordt gestart, hebben cursisten een uur de tijd om het examen af te ronden.

Cursisten slagen als zij ten minste 75% van de vragen goed beantwoorden. Als dat niet het geval is, krijgen zij nog twee herkansingen.

Nadat zij het examen hebben behaald, ontvangen cursisten een persoonlijk certificaat dat twee jaar geldig is. Twee maanden voordat het certificaat verloopt, krijgen zij een herinnering om het certificaat te verlengen.

Het behaalde certificaat wordt in het Accountancy Center weergegeven bij het kantoor waar de cursist werkzaam is. Wanneer de cursist niet meer werkzaam is bij het kantoor, wordt het certificaat niet meer weergegeven.

Het kantoor mag op de eigen website en in eigen communicatie vermelden dat het een Exact Online-certificaat heeft behaald.

Exact verstrekt hiervoor op verzoek de afbeeldingen en de logo’s die gebruikt kunnen worden. Als de gecertificeerde medewerkers niet meer werkzaam zijn bij het kantoor en andere medewerkers van het kantoor deze certificeringen niet binnen twee maanden opnieuw behalen, is het dit kantoor niet meer toegestaan deze certificering op de website of in communicatie te vermelden.

Behalve de e-learnings die speciaal voor het Accountancy Programma zijn ontwikkeld, vinden er ook met enige regelmaat klassikale trainingen voor Accountancy- en Ondernemersoplossingen plaats. De gebruikte materialen binnen deze trainingen kunnen van die van de e-learnings afwijken.

BE Select your country